Ett meddelande till våra kära kunder och samarbetspartnerKära kunder och vänner,


Med en känsla av tacksamhet och ödmjukhet önskar vi ta tillfället i akt att uttrycka vår uppskattning för er långvariga stöd och förtroende. För oss på Gagnef-Rekond har varje kundrelation varit en ära och en möjlighet att sträva efter det allra bästa.

Med Miljö, Kvalitet och Förstklassighet i åtanke har vi byggt och vårdad vår verksamhet genom året. Er lojalitet och ert förtroende har varit den starka grundpelaren i vår resa. Varje gång ni har återvänt har ni förväntat er det allra bästa, och vi har alltid bemött er förväntningar med öppna armar och en strävan att överträffa dem.

Vi vill tacka er för era ord, ert stöd och er tillit. Varje interaktion, varje samarbete och varje leende har berikat oss och bidragit till att forma vår historia. Vi är djupt tacksamma för varje ögonblick vi har fått dela med er.

Som alla goda saker kommer även vår resa att nå sitt slut. Med en blandning av vemod och tacksamhet meddelar vi att Gagnef-Rekond kommer att avsluta sin verksamhet den 25 april 2024. Trots detta avslut är det viktigt för oss att betona att vårt band med er, våra fantastiska kunder, kommer att fortsätta att vara en del av vår historia och våra hjärtan.

Vi hoppas innerligt att våra vägar kommer att korsas igen i framtiden, där vi kan återuppta vår gemensamma resa och skapa nya minnen tillsammans. Tills dess, tack för allt ni har gett oss och för att ni har varit en del av vår fantastiska historia.

Vänliga hälsningar,

Gagnef-Rekond.


Data information, Domän, Webbsida, kunder, GDPR information finner du här - i detaljerad form. Nedanför finner du en nerkortad text som agerar som en lätt sammanfattning endast.

  • Vi följer noggrant bestämmelserna i GDPR för att säkerställa att din personliga data behandlas på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

  • Kunddata behålls endast så länge det är nödvändigt för pågående affärsrelationer eller enligt lagens krav, vilket innebär att din integritet är en prioritet för oss.

  • Cookies används på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och underlätta navigering. Dessa cookies kan behållas i upp till en månad för att optimera din interaktion med vår webbplats.

  • I samband med avvecklingen av vår webbplats och domän kommer all äldre kunddata och besökarinformation automatiskt att raderas den 22 maj 2024, vilket säkerställer en korrekt hantering av din information även efter vår verksamhetsavslut.

  • Om du har några frågor eller funderingar angående vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss för ytterligare information eller hjälp.
unsplash