Återbetalningspolicy

Vi på Gagnef-rekond strävar alltid efter att erbjuda våra kunder en positiv och tillfredsställande upplevelse. Vi förstår att det ibland kan uppstå situationer där en återbetalning kan bli aktuell. Denna återbetalningspolicy är utformad för att ge dig klarhet kring våra villkor och processer för återbetalning.


Vi värdesätter våra kunders förtroende och engagerar oss i att lösa eventuella problem på bästa möjliga sätt. Om du upplever att den tjänst eller produkt du har köpt inte uppfyller dina förväntningar, ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Vi vill ha möjlighet att undersöka ärendet och arbeta för att lösa eventuella frågor eller problem.

Beroende på situationen kan vi erbjuda olika alternativ för att åtgärda situationen, inklusive kostnadsfri korrigering, ersättning eller återbetalning av den fakturerade summan. Varje fall bedöms individuellt, och vi strävar efter att hantera återbetalningsanspråk på ett rättvist och rättmätigt sätt.


Vi vill dock påminna dig om att det kan finnas vissa villkor och begränsningar för återbetalning beroende på typen av tjänst eller produkt samt eventuella avbokningsvillkor. Vi uppmanar dig att läsa igenom våra fullständiga återbetalningsvillkor för att få en tydligare bild av vad som gäller.

Återbetalningspolicy för Gagnef-rekond


 1. Återbetalningsanspråk: Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter till våra kunder. Om du av någon anledning inte är nöjd med den tjänst eller produkt du har köpt, har du rätt att ansöka om återbetalning enligt följande villkor:

 2. Kommunikation och felrapportering: Vid eventuella problem eller klagomål ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt. Vi vill ha möjlighet att undersöka ärendet och lösa eventuella frågor på bästa möjliga sätt. Du kan nå oss via telefon eller e-post för att rapportera felet eller problemet.

 3. Återbetalningsanspråk vid felaktig tjänst: Om det har uppstått ett fel från vår sida och vi inte har kunnat lösa problemet till din tillfredsställelse, kommer vi att erbjuda en återbetalning enligt följande:

  • Om felet kan korrigeras kommer vi att erbjuda att åtgärda problemet kostnadsfritt inom en rimlig tidsram. Om du inte önskar att få tjänsten åtgärdad har du rätt till en återbetalning.

  • Om felet inte kan korrigeras eller om du inte är nöjd med resultatet av vår åtgärd, kommer vi att erbjuda en återbetalning av den fakturerade summan för den aktuella tjänsten.

 4. Återbetalningsanspråk vid felaktig produkt: Om en produkt som du har köpt från oss är inkorrekt eller inte motsvarar beskrivningen, vänligen kontakta oss inom skälig tid från mottagandet. Vi kommer att göra en utvärdering av felet och erbjuda följande alternativ:

  • Ersättning: Vi kan erbjuda att byta ut den inkorrekta produkten mot en ny likvärdig produkt utan extra kostnad för dig.

  • Återbetalning: Om vi inte kan erbjuda en lämplig ersättningsprodukt, kan vi erbjuda en återbetalning av det fakturerade beloppet för den defekta produkten.

 5. Återbetalningsanspråk vid avbokning: Om du behöver avboka en bokad tjänst, ber vi dig att meddela oss i förväg. Vi kan tillämpa följande avbokningsvillkor:

  • Avbokning med förvarning: Om avbokningen görs med tillräcklig förvarning kan vi erbjuda en återbetalning av den betalda summan minus eventuella administrativa avgifter.

  • Sen avbokning eller utebliven närvaro: Vid sen avbokning eller utebliven närvaro kan vi behålla en viss del av den betalda summan som kompensation för den reserverade tiden och eventuella kostnader vi har haft.

Vänligen notera att villkoren för återbetalning kan variera beroende på specifika omständigheter och överenskommelser. Vi strävar alltid efter att hantera återbetalningsanspråk på ett rättvist och rättmätigt sätt i enlighet med gällande lagstiftning och våra affärsprinciper.