Bokningspolicy

Vår bokningspolicy är utformad för att ge dig tydlighet och förenklad hantering av dina bokningar hos oss. Vi värdesätter din tid och strävar efter att erbjuda en smidig och tillförlitlig bokningsupplevelse. Nedan finner du viktig information om våra bokningsvillkor.

Bokningspolicy för Gagnef-Rekond

1. Boknings- och Tidsavtalspolicy:

Vid bokning av våra tjänster ber vi vänligen om att specificera det önskade datumet och tidpunkten för rekonditionering. Vi kommer att bekräfta bokningen och den avtalade tidpunkten genom antingen e-post eller telefon. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra tidpunkten för rekonditionering på grund av oväntade omständigheter. Du kommer att bli informerad i förväg och en ny tid kommer att bokas som passar dig bäst.

2. Avbokning och Ändringar:

Alla avbokningar eller ändringar bör meddelas minst 24 timmar innan den avtalade rekonditioneringstiden. Vid sen avbokning, mindre än 24 timmar innan den avtalade tiden, kommer en avgift på 35% av den totala kostnaden för rekonditionering att debiteras. För att undvika eventuell förvirring eller missförstånd, vänligen kontakta oss direkt om du behöver göra en avbokning eller ändringar i din bokning.

3. Förseningar:

Vid förseningar över 25 minuter utöver den avtalade tidpunkten, kommer en förseningsavgift på 60 kr per påbörjad timme automatiskt att tillkomma.

4. No-shows:

I händelse av no-show, vilket innebär uteblivet besök utan föregående avbokning, kommer en avgift på 75% av den totala kostnaden för rekonditionering att debiteras. No-shows medför inte bara förlusten av den bokade tiden, utan också förlusten av möjligheten att betjäna andra kunder som kan behöva våra tjänster.

Vi förstår att oförutsedda händelser kan inträffa, och vi strävar alltid efter att vara flexibla och tillmötesgående gentemot våra kunders behov. Samtidigt är det av största vikt för oss att upprätthålla en professionell standard och kunna erbjuda våra tjänster till så många kunder som möjligt.

Ditt samarbete och förståelse i fråga om vår boknings- och tidsavtalspolicy är mycket uppskattade. Tillsammans kan vi bibehålla högkvalitativa tjänster och bygga starka kundrelationer.

Observera att räntan för sen avbokning är 35% av den totala kostnaden för rekonditionering, och räntan för no-shows är 75% av den totala kostnaden för rekonditionering.

Exempel:

    • 35% av 550 kr = 192,5 kr debiteras
    • 75% av 550 kr = 412,5 kr debiteras